top of page

ขอบคุณสำหรับความเอื้ออาทรของคุณ

บริจาค

หลายท่านประทับใจในความถูกต้องของการอ่านไพ่ทาโรต์บน YouTube และแสดงความประสงค์ที่จะบริจาคเพื่อเป็นการกล่าวขอบคุณ

 

บัญชี EmpressMoonTarot PayPal.me อนุญาตให้คุณบริจาคเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องให้ ฉันซาบซึ้งมากที่คุณสนับสนุนช่องของฉัน คำพูดที่กรุณา และความเอื้ออาทรของคุณ

moon shop_edited.jpg
bottom of page